زن قد کوتاه
اهمیت و تاثیر اختلاف قد زن و مرد در ازدواج

اهمیت و تاثیر اختلاف قد زن و مرد در ازدواج

واضح است که یکی از ملاک های انتخاب همسر خصوصیت های ظاهری اوست که شامل قد هم می‌شود. اختلاف قد ممکن است برای زوجین مهم نباشد و از ملاک های اصلی انتخاب همسر نباشد ، ولی مانند دیگر ملاک ها و معیار ‌های انتخاب همسر اثرات زیادی بر زندگی طرفین دارد .در مجموع می‌ توان