زهره رستگاری
مهدی حاجتی بازداشت شد

مهدی حاجتی بازداشت شد

زهره رستگاری همسر مهدی حاجتی از بازداشت  همسرش خبر داد.  همسر مهدی حاجتی با انتشار یک پست توئیتری از بازداشت  مهدی حاجتی عضو سابق دوره پنجم شورای شهر شهر شیراز به دستور قضایی خبر داد.رستگاری چنین نوشته است: ” به دستور شعبه ۱۰ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز، مهدی حاجتی در یک عصر پنجشنبه‌ی دیگر مجددا
مهدی حاجتی برای گذران زندان به عادل آباد رفت
زهره رستگاری خبر داد

مهدی حاجتی برای گذران زندان به عادل آباد رفت

زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی با انتشار توئیتی مدعی شد که همسرش بعد از ظهر امروز بازداشت و به زندان منتقل شده است. به گزارش اول فارس، زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز با انتشار توئینی نوشته است: ساعتی پیش ماموران با حضور در منزل ما، همسرم، مهدی حاجتی برای اجرای