زوج و فرد کردن مدارس
مزایای فراوان زوج و فرد کردن مدارس که کسی حاضر نیست بگوید

مزایای فراوان زوج و فرد کردن مدارس که کسی حاضر نیست بگوید

در حال حاضر تقریباً ۱۵ میلیون دانش آموز داریم که در ۱۰۰ هزار مدرسه درس می خوانند که نیمی از این مدارس فرسوده و در خوشبینانه ترین حالت غیر استاندارد هستند  وحید حاج سعیدی فعال حوزه رسانه و اجتماع در یاداشتی چنین نوشت: بدون تعارف کار صواب و کمک کردن به دیگران یا به قول