زینب مهدی پور
ماجرای دستگیری و استرداد «میلاد حاتمی» در استانبول+ فیلم لحظه استرداد

ماجرای دستگیری و استرداد «میلاد حاتمی» در استانبول+ فیلم لحظه استرداد

 رویداد ۲۴ : ایران کشوری است که این قابلیت را دارد که خبر بازداشت گرداننده یک سایت قمار نیز به جستجوی نخست اینترنتی مردمش تبدیل شود! از چند ساعت گذشته خبر بازداشت میلاد حاتمی یکی از گردانندگان سایت‌های قمار در اینستاگرام و توییتر به بحث مهمی تبدیل شده است. خبر بازداشت میلاد حاتمی نخستین بار