ز
۴ ترفند جادویی برای افزایش شانس در زندگی که باید بدانید

۴ ترفند جادویی برای افزایش شانس در زندگی که باید بدانید

   شانس، یک کلمه کوتاه چهار حرفی است که گویا معادلات زیادی را در جهان رقم زده است! با این حال که بسیاری از ما سعی می کنیم وجود شانس را انکار کنیم، اما همچنان کنجکاو هستیم که بدانیم آیا واقعا وجود دارد و اگر وجود دارد چه تاثیری بر روی زندگی ما می گذارد؟