ساخت سریال پایتخت 7
نظر کارگردان سریال پایتخت درباره ساخت پایتخت ۷

نظر کارگردان سریال پایتخت درباره ساخت پایتخت ۷

کارگردان سریال «پایتخت» درباره چگونگی ساخت دو قسمت پایانی «پایتخت ۶» و ساخت فصل ۷ صحبت کرد.  به گزارش اول فارس ، سیروس مقدم کارگردان با سابقه تلویزیون و سریال پایتخت با حضور در برنامه سریالیست درباره «پایتخت۶» گفت: ما اواخر بهمن ماه سال گذشته در شیرگاه مازندران مشغول تصویربرداری فصل ششم پایتخت بودیم که