ساخت مسکن در شیراز
احتمال تخریب ساختمان‌های محدوده حسینى الهاشمى با بارش باران در شیراز

احتمال تخریب ساختمان‌های محدوده حسینى الهاشمى با بارش باران در شیراز

به گفته کارشناسان دلایل توقف برخى از پروژه هاى مسکن مهر و عدم تکمیل این طرح با وجود گذشت بیش از یک دهه از ساخت آن؛ به جانمایى نامناسب ، ساخت و ساز بر روی گسل و احداث در مناطقی که با فرو نشست مواجه بوده اند، بازمی گردد.   به گزارش ایلنا، در بخشى