سازمان امور عشایر
ماجرای دخالت دفتر رئیس جمهور در جلوگیری از ورود رئیس سازمان امور عشایر ایران به دفتر کارش

ماجرای دخالت دفتر رئیس جمهور در جلوگیری از ورود رئیس سازمان امور عشایر ایران به دفتر کارش

رئیس جدید سازمان امور عشایر که یک ماه پیش از سوی وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد، به دلیل دخالت برخی مقامات ارشد دفتر رباست جمهوری، حتی اجازه ورود به دفترش را هم ندارد.  تسنیم : این روزها شاهد اتفاقات عجیب و غریب در سازمان امور عشایر و و دولت دوازدهم هستیم به طوری که به فاصله