سازمان تعاون روستایی فارس
گوجه فرنگی در فارس با زمانبندی مشخص وارد بازار می شود

گوجه فرنگی در فارس با زمانبندی مشخص وارد بازار می شود

رئیس سازمان تعاون روستایی استان فارس گفت: رئیس سازمان تعاون روستایی استان فارس گفت: محصول گوجه فرنگی سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان با هدف تنظیم و متعادل کردن قیمت این محصول در بازار، تا پایان سال ۹۷ با زمانبندی مشخص به بازار مصرف عرضه می شود. به گزارش اول فارس به نقل از روابط