سازمان جهاد کشاورزی
اپلیکیشن مزرعه راه اندازی شد

اپلیکیشن مزرعه راه اندازی شد

به گزارش اول فارس به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، کریم بخشی با اشاره به این‌که اپلیکیشن مزرعه با هدف ارائه خدمات مختلف به بهره‌برداران بخش کشاورزی طراحی و پیاده سازی شده، یادآورشد: از طریق این اپلیکیشن کشاورزان می‌توانند درخواست های گوناگون مورد نیاز خود را از راه دور و  به