سازمان مدیریت و برنامه ریزی
ماجرای تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس از پرفسور “کری یری” از دانشگاه ایتالیا

ماجرای تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس از پرفسور “کری یری” از دانشگاه ایتالیا

دکتر عسکری باستان شناس و پرفسور “کری یری” از دانشگاه ایتالیا با حضور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، با مهندس ساسان تاج گردون رئیس این سازمان دیدار و گفت و گو کردند.به گزارش اول فارس به نقل  ازخبرگزاری فارس، در ابتدای این جلسه، دکتر عسکری سرپرست تیم ایرانی و پرفسور” کری یری”