سازمان ملی زمین و مسکن
آغاز ساخت هزاران خانه برای کم‌درآمدها در روستاهای واقع در حریم شهرها

آغاز ساخت هزاران خانه برای کم‌درآمدها در روستاهای واقع در حریم شهرها

سازمان ملی زمین و مسکنمی گوید  در قالب تفاهم‌نامه با بنیاد برکت درباره ساخت ۱۰۰ هزار خانه برای اقشار کم درآمد برنامه‌ریزی شد. ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  گفت: با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی که در آن تامین مسکن با رعایت اولویت افراد نیازمند از وظایف نظام جمهوری اسلامی به