ساعات کار بانک ها
ساعت کار جدید بانک‌ها برای کارکنان و مشتری ها اعلام شد

ساعت کار جدید بانک‌ها برای کارکنان و مشتری ها اعلام شد

ساعت کاری جدید بانک‌ها از ۱۶ خرداد اعلام شد. به گزارش اول فارس ،  شورای هماهنگی بانک ها ، ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ها را به استناد اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سازمان اداری استخدامی کشور با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری در اوقات پرمصرف انرژی و ضرورت مشارکت