سالن آرایش
نکاتی که یک آرایشگر برای سلامتی خود باید رعایت کند

نکاتی که یک آرایشگر برای سلامتی خود باید رعایت کند

همه مشاغل در همه حوزه ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. شغل آرایشگری نیز از آن دست مشاغلی است که می تواند نکات مثبت و منفی زیادی برای آرایشگران داشته باشد. یکی از مواردی که می توان در خصوص این رشته به آن اشاره کرد، مسئله سلامتی آرایشگران است. آرایشگران معمولا ساعت های