سامانه جامع خدمات پس از فروش
روش اتصال به سامانه ملی گارانتی که خودروسازان باید ۱ هفته‌ای پاسخ مشتریان را بدهند

روش اتصال به سامانه ملی گارانتی که خودروسازان باید ۱ هفته‌ای پاسخ مشتریان را بدهند

مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت، ضمن اشاره به اتصال همه خودروسازان و واردکنندگان به سامانه ملی گارانتی، در رابطه با نحوه عملکرد این سامانه توضیح داد که پس از اظهار تولید یا واردات خودرو و ثبت اضافه شدن آمار آن به ناوگان، شناسه رهگیری نیز به شناسنامه خدمات پس از فروش اضافه می‌شود و