سامانه موشکی
 شلیک موشک ناشناخته سپاه علیه سامانه ضد موشک پیشرفته آمریکا

 شلیک موشک ناشناخته سپاه علیه سامانه ضد موشک پیشرفته آمریکا

سپاه با هدف قرار دادن سایت راداری شبیه سازی شده سامانه ضد موشکی تاد توان خود در درگیری با سامانه های پدافندی آمریکایی را به نمایش گذاشت. به گزارش اول فارس،  صبح امروز در دومین روز از مرحله پایانی رزمایش پیامبر اعظم ۱۴، نیروی هوافضای سپاه دستاوردهای جدید خود در حوزه های موشکی، پهپادی، عملیات
امام جمعه شیراز: کشوری که سامانه موشکی میسازد نباید در خودرسازی ناتوان باشد
در خطبه‌های نماز جمعه 31 خرداد

امام جمعه شیراز: کشوری که سامانه موشکی میسازد نباید در خودرسازی ناتوان باشد

امام جمعه شیراز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، تاکید کرد وضعیت بد خودروسازی در کشوری که سامانه موشکی سوم خرداد را تولید می کند، نشان دهنده وجود ضعف در مدیریت خودروسازی است.