سامانه نامگذاری اصناف استان فارس
قابل توجه اصناف: سامانه نامگذاری واحدهای صنفی استان فارس(سردر اصناف) راه اندازی شد

قابل توجه اصناف: سامانه نامگذاری واحدهای صنفی استان فارس(سردر اصناف) راه اندازی شد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس سامانه‌ای را با هدف ساماندهی نام واحدهای صنفی در  استان فارس راه‌اندازی کرد. به گزارش اول فارس، سامانه مشهور به سردر اصناف برای  متقاضیان دریافت پروانه کسب صنوف مختلف در استان فارس  که از این پس باید نام پیشنهادی واحد صنفی خود را در این سامانه‌ی در  استان