سامانه پلیس
چگونگی تغییر رنگ ، تعویض اتاق و موتور خودرو

چگونگی تغییر رنگ ، تعویض اتاق و موتور خودرو

اول فارس| خودرو: آیا واقعاً تعویض رنگ، اتاق یا موتور خودرو غیر قانونی است؟ این کار‌ها به‌خودی ‌خود منع قانونی ندارند، اما روند انجام قانونی آن‌ها نیز نیازمند اطلاع دقیق از ریز قوانین و گرفتن مجوز‌های لازم است. آیا تغییر رنگ یا تعویض اتاق و موتور خودرو غیر قانونی است؟ تعویض هر یک از قطعات