سامانه کالابرگ
یارانه ۳۰۰هزارتومانی حذف خواهد شد؟

یارانه ۳۰۰هزارتومانی حذف خواهد شد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سامانه مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را تکمیل کرده است و با توجه به اعلام دولت به‌نظر می‌رسد که با اجرای این طرح یارانه نقدی حذف و با کالابرگ جایگزین شود. تسنیم: بحث کالابرگ الکترونیکی اواخر سال گذشته و هم‌زمان با بررسی