سامانه 124
جزئیات افزایش قیمت شکر فله در استان فارس

جزئیات افزایش قیمت شکر فله در استان فارس

نرخ مصوب قیمت شکر فله در استان فارس اعلام شد. حمید رضا ایزدی رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان فارس در گفتگو با اول فارس نرج مصوب شکر فله در استان فارس را تبعی از تغییرات اعمال شده در سراسر کشور دانست و گفت قیمت شکر فله از مدتی پیش از ۳۴۰۰ تومان به قیمت