سایت صندوق بازنشستگی
نشانی سایت جدید درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری

نشانی سایت جدید درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری

با تغییر چهره و کارکرد سایت اصلی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf. ir از این پس تمام خدمات الکترونیکی این صندوق صرفا در درگاه خدمات الکترونیکی به نشانی sabasrm.ir ارایه خواهد شد. به گزارش اول فارس پیش از این، خدمات الکترونیکی یا غیرحضوری صندوق بازنشستگی هم در سایت اصلی صندوق به نشانی cspf.ir و
زمان ثبت نام اینترنتی تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری

زمان ثبت نام اینترنتی تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام اینترنتی سومین مرحله تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق از ساعت ۸ صبح روز شنبه سوم خرداد ماه خبر داد. به گزارش اول فارس ، اکبر افتخاری گفت: در ادامه سیاست حمایت اجتماعی و اجرای طرح های رفاهی برای بازنشستگان صندوق
آغاز ثبت نام اینترنتی «وام ضروری» ۷ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

آغاز ثبت نام اینترنتی «وام ضروری» ۷ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: ثبت نام اینترنتی مرحله نخست وام ضروری ۷ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق در سال ۹۸ از امروز (دوشنبه اول مهرماه) آغاز شد. به گزارش اول فارس، زهرا زاده غلام با بیان اینکه مبلغ وام ضروری امسال ۷ میلیون تومان است، اظهار کرد: