سایت نخبگان فارس
آشنایی با بنیاد نخبگان استان فارس

آشنایی با بنیاد نخبگان استان فارس

اول فارس> بنیاد نخبگان استان فارس در سال ۱۳۸۷ با حکم رسمی معاون محترم علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری به عنوان اولین دفتر استانی نخبگان آغاز به کار کرد . این بنیاد در ابتدا با همکاری دانشکده علوم دانشگاه شیراز در ساختمان مدیریت دانشکده علوم فعالیت خود را آغاز نمود که سال ۱۳۸۹ با حمایت