ستاره دریایی
۹ حقیقت جالب در مورد ستاره دریایی که ممکن است ندانید

۹ حقیقت جالب در مورد ستاره دریایی که ممکن است ندانید

ستارهٔ دریایی جانوری از شاخهٔ خارپوستان و ردهٔ ستاره‌دریاییان (نام علمی: Asteroidea) است. این نام همچنین به خانواده‌هایی از آبزیان که خویشاوند با ستاره‌های دریایی که از ردهٔ ستاره شکننده هستند، استفاده شده‌است. حدود ۲۰۰۰ گونه ستارهٔ دریایی در تمام اقیانوس‌های جهان، از مناطق گرم و گرمسیری گرفته تا مناطق سرد و قطبی در بستر