سر وصدای خودرو
۱۱ ترفند برای کاهش صدای خودرو

۱۱ ترفند برای کاهش صدای خودرو

به گزارش گروه فنی و تعمیرات  اول فارس ، یکی از موارد بسیار آزاردهنده در هنگام رانندگی شنیدن صدای موتور خودرو می‌باشد به ویژه که این صدا مدام افزایش یافته و ناهنجار می‌شود. چنانچه صدای موتور یا دیگر قسمت‌های اتومبیل شما هر روز افزایش می‌یابد و به نوعی ناهنجار و آزاردهنده شده است و احتمالا