سعدی خوانی
سعدی ‌خوانی مامور سیا
برگشتن روزگار سهل است، يا رب نظر تو برنگردد

سعدی ‌خوانی مامور سیا

سعدی از دست خویشتن فریاد گفت:«برگشتن روزگار سهل است، یا رب نظر تو برنگردد». زمانی شیخ سعدی در این مملکت چنان ارج و قربی داشت که «بوستان» و «گلستان» او اولین کتاب‌هایی بودند که در مکتبخانه‌ها به بچه‌ها یاد می‌دادند. اما از سال ۱۲۵۱ که فتحعلی آخوندزاده در رساله معروف «قرتیکا»(=کریتیک= نقد) خود به سعدی