سفارت اکراین در ایران
استان فارس آماده انجام کشت فراسرزمینی در اکراین است
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس

استان فارس آماده انجام کشت فراسرزمینی در اکراین است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: استان فارس در زمینه کشت فراسرزمینی آماده همکاری با اکراین است و اگر زمینه و شرایط لازم وجود داشته باشد آماده سرمایه‌گذاری در این زمینه هستیم.