سفرنامه شاردن
دو تصویر باور نکردنی و تاریخی از شیراز در ۳۵۰ سال پیش

دو تصویر باور نکردنی و تاریخی از شیراز در ۳۵۰ سال پیش

در این گزارش تصویری اول فارس دو طرح بسیار زیبا از شیراز مربوط به بیش از ۳۰۰ سال پیش را مشاهده می کنید نقاشی ژان شاردن از شیراز مربوط به سال ۱۶۷۸(۳۴۵ سال پیش) نقاشی جان استرویز از شهر شیراز، سال ۱۶۸۱ (۳۴۲ سال پیش) این تصاویر مربوط به دوران شاه عباس دوم صفوی می