سفر به عربستان
اسرار ناشنیده از سفر به عربستانِ سعودی در حال مدرن شدن

اسرار ناشنیده از سفر به عربستانِ سعودی در حال مدرن شدن

دویچه‌وله: هفته‌ها در عربستان بود، حالا می‌داند خوردن ۷ خرما در روز خوب است، شتر حیوان عجیبی است، عربستان در حال تغییر است و مردم چندان ایران‌دوست نیستند. اشتفان اورت، خبرنگار آلمانی کتابی درباره این سفر نوشته. با او گفتگو کردیم. اشتفان اورت خبرنگار آلمانی است که سال ۲۰۱۵ در سفری دو ماهه به ایران،