سندثبتی
سند مالکیت ” تالاب بختگان و طشک ” فارس بنام وزارت نیرو می شود؟!

سند مالکیت ” تالاب بختگان و طشک ” فارس بنام وزارت نیرو می شود؟!

به گزارش اول فارس ، نبی اله مرادی معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس با اعلام این خبر اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه هماهنگی و دستورالعملی به سازمان حفاظت محیط زیست فارس در رابطه با سند گذاری تالاب بختگان و طشک فارس به نام وزارت نیرو ابلاغ نشده است ما نیز از طریق رسانه‌ها از این خبر