سوت زنی
سوت‌زنی برای ایثارگران و جانبازان در بنیاد شهید راحت می شود

سوت‌زنی برای ایثارگران و جانبازان در بنیاد شهید راحت می شود

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی در این بنیاد گفت: در بخش‌های مختلف بنیاد چه حوزه‌های خدماتی بنیاد و چه موسسات وابسته به آن اگر شهروندی یا جامعه هدف ما خطا یا فسادی دید می‌تواند اسناد و مدارک خود را در سامانه بارگذاری کند. به گزارش اول فارس، امیرحسین