سوخت‌گیری
تازه ترین اخبار در باره سهمیه بنزین  و سوخت گیری که همه رانندگان بدانند

تازه ترین اخبار در باره سهمیه بنزین و سوخت گیری که همه رانندگان بدانند

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه اگر مراجعات مردمی برای استفاده از کارت آزاد بیشتر شود، ممکن است شارژ کارت آزاد از لحاظ لیتری و یا از لحاظ تعداد دفعات مجاز سوخـت‌گیری تمام شود، چراکه هر کارت آزاد در جایگاه‌های عرضه سوخت، امکان سوخت‌گیری تا سقف ۷۰۰۰ لیتر در شبانه روز و یا با