سوخت خودرو
۱۲ دلیل اصلی افزایش مصرف سوخت خودرو از نظر یک مکانیک خبره

۱۲ دلیل اصلی افزایش مصرف سوخت خودرو از نظر یک مکانیک خبره

میزان مصرف سوخت خودرو همواره یکی از مهمترین فاکتورهای مشتریان در زمان خرید خودروی جدید است. امروزه با توجه با افزایش قیمت بنزین، این موضوع اهمیت بالاتری پیدا کرده است. میزان مصرف سوخت خودرو همواره یکی از مهمترین فاکتورهای مشتریان در زمان خرید خودروی جدید است. امروزه با توجه با افزایش قیمت بنزین، حساسیت نسبت به
اگر چراغ بنزین خودرو روشن شد باید چکار کنیم؟

اگر چراغ بنزین خودرو روشن شد باید چکار کنیم؟

به گزارش اول فارس ، روشن شدن چراغ های اضافی خودرو یکی از پر دغدغه ترین مسائل اکثر رانندگان است چرا که یک راننده همیشه آرزو دارد در سفرها، هیچ گاه شاهد روشن شدن چراغ های اضافی نباشد . این چراغ ها که در صفحه پشت آمپر دیده می شوند ، هریک نشانه ای از