سوزش کتف
سوزش ناحیه گردن و کتف را جدی بگیرید

سوزش ناحیه گردن و کتف را جدی بگیرید

درد، سوزن سوزن شدن و کرخی در قسمت بالایی بازو و همین‌طور درد ناحیه پشتی ستون فقرات که گهگاه به گردن هم کشیده می‌شود از علائم مهم سندرم مهره چهارم پشتی است. به گزارش اول فارس ،هنگامی که این بیماران فعالیت فیزیکی سنگین داشته‌اند، صبح روز بعد را با درد و خشکی و تشدید علائم