سیاوُش آریا
یادگاری نویسی روی آتشکده ۱۸۰۰ ساله ساسانیان پس از یورش قاچاقچیان بیمار(+تصاویر)

یادگاری نویسی روی آتشکده ۱۸۰۰ ساله ساسانیان پس از یورش قاچاقچیان بیمار(+تصاویر)

سوداگران اَموال تاریخی و فرهنگی و قاچاقچیان بیمار به بهانه های پوچ و خیال اَنگیز یافتن گنجی که هیچ وجود خارجی ندارد به آتشکدۀ ساسانی اَرزشمند نامدار به «تادوانِ» پارس یورش برده و با کَندن گودالی بزرگ در کف چهارتاقی، آسیب های برگشت ناپذیری را برجای گذاشته اَند. به گزارش اول فارس ، سیاوُش آریا
روزگار تلخ بنای « تخت گوهر » آرامگاه ناتمام کمبوجیه فرزند کوروش بزرگ+تصاویر

روزگار تلخ بنای « تخت گوهر » آرامگاه ناتمام کمبوجیه فرزند کوروش بزرگ+تصاویر

در حالی که بیشتر مدیران و مسولان فرهنگی حتی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درک درستی از شعار گردشگری ندارند و بیشتر برای سرگرمی رسانه ها و باری به هرجهت، سخنانی بیان می کنند، بنای باستانی و بسیار ارزشمند نامدار به «تختِ گُوهر» که یادگاری از دورۀ هخامنشیان است، روزگار غم باری
رها شدن یادگار ۲۰۰۰ ساله پارسیان در نورآباد ممسنی !

رها شدن یادگار ۲۰۰۰ ساله پارسیان در نورآباد ممسنی !

پایه ستونی دو هزار و اَندی ساله در یکی از دشت های شهر نورآبادِ مَمَسنی، سال های سال است به حال خود رها شده و در تیررَس سودجویان اَموال تاریخی و فرهنگی قرار گرفته و به تازگی نیز، تابلو معرفی یکی از یادمان های پیرامونی آن از سوی سوداگران فرومایه بُریده و رُبوده شده است
خشایار زارع درگذشت

خشایار زارع درگذشت

سیاوُش آریا: خشایار زارع از کُنشگران فرهنگی و راهنمایان گردشگری قدیمی شهرستان مَرودشت به سبب سکته‌ی مغزی و پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان و به کما رفتن، روز پنج شنبه نهم بهمن‌ماه و در جوانی درگذشت و زندگی را بدرود گفت. به گزارش اَمرداد، نام خشایار زارع برای دوست‌داران تاریخ و فرهنگ