سیل دراوزه قرآن
دلایل اصلی وقوع سیل در دروازه قرآن شیراز اعلام شد
از سوی کارگروه بررسی عوامل وقوع

دلایل اصلی وقوع سیل در دروازه قرآن شیراز اعلام شد

ظرفیت آبگیری کانال احداثی در دروازه قرآن در شرایط ایده آل و بدون مسدود شدن مسیر آن بین 12 تا 19 متر مکعب در ثانیه است که در این بارندگی بین 40 تا 45 متر مکعب در ثانیه آب به دهانه کانال می رسید