سیما حسینی
ساعت بازدید از ۲ نمایشگاه محصولات دانش بنیان و تجهیزات صنعت نفت در نمایشگاه بین‌المللی شیراز

ساعت بازدید از ۲ نمایشگاه محصولات دانش بنیان و تجهیزات صنعت نفت در نمایشگاه بین‌المللی شیراز

به گفته مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی فارس، نمایشگاه محصولات دانش بنیان وفناوری‌های پیشرفته ایران و شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت، گاز وپتروشیمی به مدت چهار روز از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در شیراز برگزار می‌شود. به گزارش اول فارس ، محسن نهاوندی در یک نشست خبری که با حضور مجریان دو نمایشگاه فوق برگزار