سی
احتمال حضور مهرزاد راضی جوان در رقابتهای انتخاباتی مرودشت، پاسارگاد وارسنجان
با گرم شدن تنور انتخابات مجلس دوازدهم

احتمال حضور مهرزاد راضی جوان در رقابتهای انتخاباتی مرودشت، پاسارگاد وارسنجان

با داغ شدن تنور انتخابات در حوزه های مختلف انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در استان فارس ، چهره های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آماده ثبت نام و حضور در رقابتهای انتخاباتی مجلس آتی میشوند. به گزارش اول فارس ، برخی اخبار منتشره در فضای مجازی حاکی است که در این دوره از انتخابات