شاغل
خبر خوش برای بیکارها که سامانه برای شان راه اندازی می شود

خبر خوش برای بیکارها که سامانه برای شان راه اندازی می شود

وزیرکار گفته است «سامانه شناسایی جمعیت بیکار و جویای کار ایران» در حال راه اندازی است و مشخص می شود که چه تعداد افراد جویای کار و چه تعداد بیکار داریم. تسنیم: یکی از مشکلات در مسیر سیاست گذاری و ارائه راهکار برای حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در بازار کار نبود بانک اطلاعاتی
تهدید امنیت شغلی ۱۴۱ هزار کارگر/آمار بنگاه‌های مشکل‌دار استان های کشور

تهدید امنیت شغلی ۱۴۱ هزار کارگر/آمار بنگاه‌های مشکل‌دار استان های کشور

جدیدترین آمار بنگاه‌های مشکل دار حاکی از کاهش این آمار از ۱۳۵۱واحد در اسفند به ۱۲۶۲ واحد در خرداد حکایت دارد که از نظر تعداد، استان هرمزگان و از نظر نیروی کار، استان تهران در صدر قرار دارند. به گزارش اول فارس ، آخرین آمار مربوط به وضعیت بنگاه‌های مشکل دار در کشور نشان می‌دهد، تعداد