شاه قلندر
آسیب جدی به آرامگاه «شاه قلندر» و پاک شدن خط «خوجکی» برای همیشه از صفحه تاریخ

آسیب جدی به آرامگاه «شاه قلندر» و پاک شدن خط «خوجکی» برای همیشه از صفحه تاریخ

آرامگاه نامدار به «شاه قلندر» در روستای انجدان استان مرکزی بر اثر مرمت های غیراصولی، آسیب جدی دیده و خط های تاریخی و ارزشمند «خوجکی» درون بنا با گچ پوشیده و برای همیشه از چهرۀ تاریخ پاک شد! به گزارش اول فارس ، سیاوش آریا پژوهشگر تاریخ ایران و میراث فرهنگی ، کُنشگر و پژوهشگر