شبکه تلویزیونی
شبکه ۴K یا شبکه فراتر چیست و چگونه آن را در تلویزیون دریافت کنیم؟

شبکه ۴K یا شبکه فراتر چیست و چگونه آن را در تلویزیون دریافت کنیم؟

شبکه فراتر که پیش‌تر با نام شبکه ۴K شناخته می‌شد، اولین شبکه تلویزیونی ایران با کیفیت ۴K است، اما این شبکه به آسانی برای همه قابل دریافت نیست. شبکه فراتر همچنین اولین شبکه ۴K فارسی زبان در دنیاست که توسط صدا و سیما در راستای توسعه زیرساخت رسانه ملی و پیشرفت و دسترسی به فناوری‌های