شرایط اضطراری
لزوم اعلام شرایط اضطراری برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ در استان فارس

لزوم اعلام شرایط اضطراری برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ در استان فارس

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در یکصد و ششمین نشست ستاد مدیریت بیماری کووید ۱۹ در دانشگاه به آمار بی سابقه بیشترین فوتی کرونا در فارس در روز گذشته اشاره کرد و هشدار داد: با توجه به افزایش آمار ابتلا به کروناویروس در استان، تعداد فوتی های مبتلایان رو به افزایش است. رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در یکصد و ششمین