شرایط دریافت بیمه بیکاری
چه کسانی می توانند بیمه بیکاری بگیرند؟/شرایط دریافت بیمه بیکاری

چه کسانی می توانند بیمه بیکاری بگیرند؟/شرایط دریافت بیمه بیکاری

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران گفت:کارگرانی که سابقه کار آن‌ها کمتر است متقاضی دریافت بیمه بیکاری نشوند و نگاه پس اندازی به آن داشته باشند.  هادی ابوی  درباره شرایط دریافت بیمه بیکاری اظهار کرد: مطابق قانون هر کارگری طبق جدول کارانه‌ای که دارد می‌تواند در ازای کاری که انجام داده است یک مدت زمانی را