شرایط رسیدن نصف اموال مرد به زن
در چه شرایطی نصف اموال مرد به زن می رسد؟

در چه شرایطی نصف اموال مرد به زن می رسد؟

ازدواج و طلاق در زمره احوال شخصیه به حساب آمده و طبق قانون هر کشوری قواعد و قوانین خاصی بر آن حکم فرما است. یکی از موضوعات مهمی که در این زمینه وجود دارد تعیین تکلیف اموال زوجین بعد از طلاق است. شرایط رسیدن نصف اموال مرد به زن بحث مهمی است که امروزه به