شروط اختصاصی جدید برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی
شروط اختصاصی برای داوطلبان انتخابات مجلس و شورای شهر
سخنگوی وزارت کشور در تشریح لایحه جامع انتخابات خبر داد

شروط اختصاصی برای داوطلبان انتخابات مجلس و شورای شهر

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جزئیات لایحه جامع انتخابات، گفت: در این لایحه برای ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مواد ۵۵ تا ۵۸ شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده که هر یک از داوطلبان باید از آنها برخوردار باشند.