شرکت آبفا استان فارس
مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب استان فارس منصوب شد

مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب استان فارس منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور  مدیر عامل جدید شرکت آبفا استان فارس شد. به گزارش اول فارس ، طی ابلاغی از سوی هاشم امینی رئیس مجمع عمومی و مدیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور، علی شبانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب استان فارس معرفی شد. بنابر