شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بازارگردانی صنایع شیمیایی فارس و توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بورس اوراق بهادار

بازارگردانی صنایع شیمیایی فارس و توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بورس اوراق بهادار

 عملیات بازارگردانی شرکت صنایع شیمیایی فارس در بورس اوراق بهادار آغاز شد. به گزارش گروه بازار اول فارس ، شرکت بورس تهران از آغاز عملیات بازارگردانی شرکت صنایع شیمیایی فارس با نماد معاملاتی “شفارس” خبر داد.این در حالی است که عملیات بازارگردانی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم به روش مبتنی بر حراج در فرابورس ایران