شرکت خدمات
جارو کردن طلا و پول در روزهای خانه تکانی برای نوروز

جارو کردن طلا و پول در روزهای خانه تکانی برای نوروز

چند سالی بود که برای خانه تکانی عید، خیالش راحت بود، زیبا خانم که زن تمیز و مورد اعتمادی بود، هر سال برای خانه تکانی به خانه‌اش می آمد و او آسوده خاطر از اینکه تا چند روز دیگر خانه اش مثل دست گل می شود، گوشه ای می نشست و به کبری خانم احسنت