شرکت عمران شهر صدرا
بهره برداری از جاده صدرا باجگاه،سال آینده
مدیر عامل شرکت عمران شهر صدرا گفت

بهره برداری از جاده صدرا باجگاه،سال آینده

جاده صدرا باجگاه تا شهریور سال آینده به بهره برداری می‌رسد. به گزارش اول فارس، مدیر عامل شرکت عمران شهر صدرا گفت: با آغاز عملیات خاک برداری عملیات اجرایی پنج کیلومتر راه ارتباطی صدرا به باجگاه شیراز این مسیر تا شهریور سال آینده تکمیل و به بهره برداری می‌رسد. حاجی پور افزود: با ساخت این