شرکت های اجاره داری
جزئیات  پذیره نویسی بورس و تشکیل شرکت‌های اجاره داری «ریتس»

جزئیات پذیره نویسی بورس و تشکیل شرکت‌های اجاره داری «ریتس»

مدیرعامل سابق بورس گفت: موافقت اصولی با راه اندازی بورس املاک صادر شده است و در نیمه اول آبان امسال پذیره نویسی می‌شود. به گزارش اول فارس، علی رحمانی  افزود: بورس املاک شامل ساخت و امتیاز‌های اسمی است که در شورای عالی بورس اوراق بهادار به تصویب رسیده است. وی گفت: این بورس بعد از