شرکت پنبه کاران داراب
غلامرضا انصاری یک استان فارسی که برگزیده نمونه ملی بخش کشاورزی شد !

غلامرضا انصاری یک استان فارسی که برگزیده نمونه ملی بخش کشاورزی شد !

غلامرضا انصاری مدیرعامل شرکت پنبه کاران داراب برگزیده مراسم تجلیل از برترین های نمونه ملی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ شد. مدیرعامل شرکت پنبه کاران داراب در مراسم سی‌وهفتمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی برای دومین بار بعنوان برگزیده نمونه ملی مورد تقدیر قرار گرفت. مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب